• 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店
 • 合肥君悦酒店

合肥君悦酒店

3000㎡

Anhui, Hefei

2018-2019

这座君悦酒店的整体设计灵感,来自陶渊明的《桃花源记》,室外和室内设计紧紧围绕文章所描述的情景铺展开来,将室外的自然环境巧妙融于室内空间,塑造层层递进的空间关系。空间整体呈当代风格,细节之处点缀以当地徽州人文元素,致力营造一处理想的惬意下榻场所。